Egyszerű reklamáció

Panasz feltételei
1. Csak az eladótól vásárolt és a fogyasztó tulajdonában lévő áruk igényelhetők.
2. Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki üzleti, foglalkoztatási vagy foglalkozási körén belül nem jár el) az összes kínált termékre, akkor 24 hónapos garanciát kell vállalni, ha az árukra másként nem vonatkoznak, és az oltalmi törvény alapján jár. fogyasztói és polgári törvénykönyv, valamint ezek a panasztételi feltételek. Ha a vásárló megrendelte a használt tárgyat és a vevőt tájékoztatták, a jótállási idő 12 hónap. Ha a vásárló nem fogyasztó, akkor a Kódex rendelkezéseinek megfelelően jár el, és a jótállási idő 1 év, és ezekre a követelésekre nem vonatkoznak ezek a panaszkezelési feltételek.
3. A garanciaidő az áruk átvételének napján kezdődik, amikor az árut a hajózási társaságtól vagy közvetlenül az eladótól veszik át, ha az árut a vevő személyesen veszi át.
4. A Vevő köteles haladéktalanul igényt benyújtani az eladónak, mihelyt a hibát felfedezték.
5. A hibákért való felelősség nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket a következő használat okozott:
a. a hibát a terméknek a vevő által okozott mechanikai sérülése okozza,
b. a termékkel való visszaélés a használati utasításban meghatározottaktól eltérő módon,
c. az áruk olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg az áruk természetes környezetének nedvességtartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak, az utasításoknak megfelelően,
d. az áruk gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
e. áruk sérülése a túlzott rakomány miatt,
f. az áruk használata a dokumentáció feltételeinek, az általános alapelveknek, a műszaki szabványoknak vagy a biztonsági előírásoknak a megsértésével vagy a garancia bármilyen más megsértésével.
6. A természeti katasztrófából származó hibákat a felelősség nem terheli.
7. A hibákért való felelősség nem vonatkozik az áruk (vagy azok részeinek) normál elhasználódására, amelyet az áruk használata okozott. Nem lehet úgy értékelni a hibát, mint amely az ügy természetéhez tartozik, annak minimális tartósságának időtartamához vagy a használat időtartamához, amely rövidebb időre korlátozható. A lejárati idő, a lejárati idő, a lejárati idő vagy azzal egyenértékű időszak az árukon szerepel, és ilyen jelöléssel van ellátva.
8. Az igényelt árukat az alábbi címre kell küldeni, de nem készpénzben, vagy személyesen a kapcsolattartási címre. Az árukat megfelelő módon kell csomagolni, hogy elkerüljék az áruk szállítás közbeni károsodását, és javasoljuk, hogy az árut ajánlott levélben vagy biztosított küldeményként küldje el. Az árukhoz csatolni kell a vásárlási igazolás (számla) másolatát és a hiba leírását, vagy javasoljuk, hogy csatolja a kitöltött igénylési űrlapot a vásárlás igazolásával együtt. A panaszt csak írásban (levélben) vagy személyesen (e-mailben) nem szabad elküldeni.
9. Az eladó nyugtázza a panasz kézhezvételét, és megfelelő formában igazolást küld a Vevőnek az áruk követeléséről. A követelés benyújtásának napja az eladónak történő
kézbesítés napja. Ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panaszkezelés igazolásával együtt kell kézbesíteni. A panaszkezelés megerősítését írásban kell megküldeni.
10. Az eladó köteles haladéktalanul, bonyolult esetekben, a panasz benyújtásától számított 3 napon belül meghatározni a panasz kezelésének módját. Indokolt esetekben, különösen akkor, ha az áruk bonyolult műszaki értékelésére legkésőbb az igénylés napjától számított 30 napon belül szükség van. A panaszkezelési módszer meghatározása után az eladó haladéktalanul kezeli a panaszt, indokolt esetben a panasz később rendezhető. A követelés azonban nem haladhatja meg a kérelem benyújtásának napjától számított 30 napot. A követelés rendezésére szolgáló 30 napos határidő lejártát követően a vevőnek joga van visszavonni a vételi szerződést, és az áru teljes összegét visszatérítik, vagy jogosult az árut újra cserélni.
11. A vevő jogai a követelés benyújtásakor:
a. ha a hiba eltávolítható, a vevőnek joga van díjmentesen, időben és szabályszerűen eltávolítani, amelyet a hibát indokolatlan késedelem nélkül el kell távolítani,
b. a hiba elhárítása helyett a vevő kérheti a cikk cseréjét, vagy a hiba csak az árucikk egy részét érinti, az alkatrész cseréjét, és az eladónak nem merülnek fel aránytalan költségek az áruk ára vagy a hiány súlyossága szempontjából,
c. az eladó a hibás cikk helyett a hibás terméket helyettesítheti, ahelyett, hogy a hibát eltávolítja, kivéve, ha ez a vevőnek komoly nehézségeket okoz,
d. ha ez olyan hiba, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza a tárgy megfelelő használatát, a vevőnek joga van a dolgot cserélni vagy a szerződéstől elállni. A vevőnek ugyanaz a joga a kivehető hibák esetén, de ha a vevő nem tudja megfelelően használni a dolgot a hiba javítás utáni újbóli előfordulása vagy nagyobb számú hiba esetén,
e. egyéb javíthatatlan hibák esetén a vevő ésszerű árengedményre jogosult a cikk árán.
12. A panaszt rendezettnek kell tekinteni, ha a panasztételi eljárás az igényelt áruk átadásával, cseréjével vagy az áruk vételárának visszatérítésével, írásbeli elfogadási felhívással vagy annak indokolt elutasításával fejeződik be.
13. A panaszt rendezettnek kell tekinteni, ha a panasztételi eljárás az igényelt áruk átadásával (csere, javítás) az áruk vételárának visszatérítésével, ésszerű engedmény megadásával vagy indokolt elutasítás útján fejeződik be. A fogyasztót a panasztételi eljárás eredményéről a törvényben előírt határidőn belül tájékoztatják.
14. Az áruk károsodása. a csomagolás integritását (az áruk átvételére vonatkozó utasítások szerint) az áruk átvételekor ellenőrizni kell, mivel az áruk a szállítás során megsérülhetnek. Javasoljuk, hogy a vásárlók csomagolja ki az árut, és a szállító jelenlétében nézze meg őket. A futárnak szóló aláírásával kijelenti, hogy a csomagolás sértetlen.
15. Ezek a Panaszfeltételek az Általános Szerződési Feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa azokat, az eladó értesítése nélkül.
14. GuruKnows, sz. Cég, székhelye: Račianska 88B, 831 02 Bratislava, info@beardguru.hu

bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát

Követőbeállításaid

Sütiket és hasonló módszereket használunk az látogatók azonosításához és preferenciáik megjegyzéséhez. Ezeket szintén alkalmazzuk hirdetési kampány hatékonyságának mérésére, hirdetések célzására és az oldal forgalmának elemzésére. További információért, beleértve ezek kikapcsolásának módját, tekintse meg Sütikezelési irányelveinket.

A 'Elfogadás' gomb megnyomásával beleegyezik ezeknek a módszereknek az alkalmazásába részünkről és harmadik felektől. Bármikor megváltoztathatja nyomkövető beállításait a Sütikezelési irányelveink megtekintésével.

Adatfeldolgozási alapelveket

Részletek megjelenítése

bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát

A termék a kosárba került
Folytassa a vásárlást Rendelni