Üzleti feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A weboldal üzemeltetője
Társaság neve: beardguru s. r. o.
Cím:Sídlisko 163/45, 027 44 Tvrdošín, Szlovákia
Cégjegyzékszám:55410391
Felelős személy neve, elérhetősége
Michal Jaroš
info@beardguru.hu
+421 917 846 025

1) Regisztráció
„Kijelentem, hogy az adatok kizárólag azonosítás céljából, a www.beardguru.hu társaságtól történt vásárlás és az azt megelőző regisztráció céljából kerülnek tárolásra, kezelésre. Ezen adatok nem kerülnek átadásra harmadik fél részére és azokat a társaság semmilyen más módon nem használja fel. A regisztráció megerősítésével, kifejezett hozzájárulásomat adom, hogy az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Michal JAROŠ nevemet és e-mail címemet „hírlevélküldés" céljából kezelje.
Amennyiben szeretne leiratkozni hírleveleinkről, azt bármikor megteheti elektronikus úton a következő e-mail címen: info@beardguru.hu, vagy a fent feltüntetett címen.
A rendeléshez nem szükséges regisztráció.
2) Adásvételi szerződés
A vásárló rendelése az adásvételi szerződés előfeltétele. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor Vásárló és Eladó kölcsönösen hozzájárul (az Eladó a megrendelést érvényesíti). Ettől a pillanattól kezdve Eladó és Vásárló között kölcsönös jogok és kötelezettségek jönnek létre.
Az adásvételi szerződés megkötésével Vásárló kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket, beleértve a reklamációs eljárást is megismerte, azokkal egyetért és elfogadja. A Vásárlónak lehetősége van a megrendelés előtt megfelelően tájékozódni és teljes mértékben megismerni az Általános Szerződési Feltételekben és a reklamációs eljárásban foglaltakat.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelést vagy annak egy részét megszüntesse az adásvételi szerződés megkötése előtt, az alábbi esetekben: a termék már nem gyártott vagy szállított, vagy a szállított termék ára jelentősen megváltozott. Amennyiben a fent említett eset bekövetkezik, Eladó haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval értesítés és a soron következő eljárás megbeszélése céljából. Amennyiben a Vásárló már részben vagy egészben kifizette a vételárat, ezt az összeget Eladó átutalja a Vásárló számlájára és az adásvételi szerződés nem kerül megkötésre.
Az Eladónak a beérkező megrendelést el kell fogadnia. A megrendelés a szállítás előtt törölhető. Amennyiben a megrendelést a küldés előtt törlik, és az szállításra kerül, Eladó kérheti a termék feladásával kapcsolatos költségek megtérítését. A megrendelés elfogadásáról az Eladó a Vásárlót automatikusan, e-mailben értesíti. Az egyes raktárkészleten nem szereplő termékek részletei és a megrendelés visszaigazolása is tartalmazza az áruk becsült szállítási idejét. Minden tételről látható, hogy az raktáron van-e vagy sem. Amennyiben a termék nincs készleten vagy a beszállító raktárán, Eladó azonnal tájékoztatja Vásárlót a következő, várható szállítási dátumról.
Rendelés törlése
Amennyiben megrendelését 12 órán belül törli, rendelését töröltnek tekintjük. A törlést e-mailben vagy telefonon is kérheti. Rendelés törlésekor az alábbi adatokat kell feltüntetni: név, e-mail cím és rendelésszám.
3) Szállítási módok
Magyar posta – Házhozszállítás
A postaköltség, amennyiben az másként nincs feltüntetve: 1600 Ft
A feltüntetett ár nem tartalmaz további szolgáltatásokat, mivel a Magyar posta nem kínálja azokat. Amennyiben a Vásárló kézbesítéskor nem elérhető, kézbesítési értesítést kap. Csomagját felveheti a megjelölt postán, vagy kérheti a csomag ismételt kézbesítését. Ezekre a szállítmányokra vonatkozóan nem áll módunkban kommunikálni a fuvarozóval, és nincs lehetőség a szállítás befolyásolására vagy szoros figyelemmel kísérésére.
Egyes csomagok, például nehéz vagy egyébként rosszul szállítható termékek esetén a szállítási ár növelhető. A szállítási költség azonnal megjelenik a szállítási mód kiválasztása után. Reklamáció az átvételkor lehetséges!
FIGYELEM! Amennyiben a csomag láthatóan sérült, vagy a csomagot lezáró szalag sérült, reklamációval közvetlenül a fuvarozónál élhet. A szállítás során keletkezett károkért az Eladó nem felel.
A kézbesítés általában a feladást követő második nap történik. A feladásról a Vásárlót e-mailben értesítjük.
4) Garancia
Az adóügyi irat (számla) a feladásról szóló információs e-mail mellékleteként szerepel PDF formátumban. A jótállási idő ezen iraton feltüntetett dátummal kezdődik. A termékre vonatkozó jótálási időtartam a termékrészletekben olvasható. Vitatott esetekben a jótállási idő 5 (öt) nappal meghosszabbítható, a szállítási időt helyettesítendő.
5) Az adásvételi szerződésből eredő viták rendezése – általános információk
Amennyiben átvételkor a tétel nem felel meg az adásvételi szerződésnek, a Vásárlónak joga van arra, hogy az Eladó díjmentesen és indokolatlan késedelem nélkül a tételt az adásvételi szerződésben meghatározott módon Vásárló részére jutassa, mégpedig a Vásárló kérelme szerint: javítás, amennyiben az ilyen eljárás nem lehetséges, Vásárló a termék árából ésszerű engedményt kérhet vagy elállhat az adásvételi szerződéstől. Ez nem érvényes, amennyiben Vásárló a termék átvételét megelőzően ismerte vagy önmaga okozta az adásvételi szerződéssel való ellentmondást. A termék átvételének időpontjától számított hat hónapon belül felmerülő adásvételi szerződéssel való ütközést az átvétel időpontjától fennálló ütközésnek kell tekinteni, kivéve, ha ez összeegyeztethetetlen az ütközés jellegével, ha másképp nem bizonyított.
A termékekre törvény által megszabott garanciális időt biztosítunk.
6) Szerződéstől való elállás joga
Amennyiben az adásvételi szerződést távközlés útján kötötték meg (az online boltban), Vásárlónak a Polgári Törvénykönyv 53. § (7) bekezdésével összhangban joga van az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül elállni a szerződéstől. Ebben az esetben a Vásárló kapcsolatba lép az Eladóval, és írásban jelzi a szerződéstől való elállási szándékát, feltüntetve a rendelésszámot, a vásárlás dátumát és a bankszámlaszámot, amelyre a vételárnak megfelelő összeg utalható. Ez a vállalat székhelyén is, készpénzben visszafizethető. A szerződéstől való elállást legkésőbb a 14 nap utolsó napján kell elküldeni. Különleges esetekben ez az időszak meghosszabbítható, a körülmények figyelembevételével, de legfeljebb a kézbesítést követő 30 napig.
A törvény ezen rendelkezése azonban nem értelmezendő az áruk ingyenes kölcsönének lehetőségeként. Amennyiban Vásárló a kézhezvételtől számított 14 napon belül eláll a szerződéstől, a Vásárló köteles mindent visszaszolgáltatni az Eladónak, amit az adásvételi szerződés alapján szerzett. Amennyiben ez már nem lehetséges (például időközben a termék megsemmisült, elhasználódott...), a Vásárló köteles megtéríteni a már ki nem adható résznek megfelelő összeget. Ha a visszaküldött áru csak részben sérült, az Eladó benyújthatja kárigényét Vásárló felé, és jogosult a kárigénynek megfelelő összeget levonni a vételárból. Ebben az esetben az eladó köteles a keletkezett kár tényleges bizonyítására. Ebben az esetben Vásárló csak a csökkentett vételár megtérítésére jogosult.
A Vásárlónak visszatérítendő vételár esetén az Eladó a termék visszaküldésével járó tényleges költségeket is ellensúlyozza (szállítási költségek stb.).
A Vásárlónak nincs elállási joga a következőkre:
• a Szolgáltatás nyújtására, amelynek teljesítése a kézhezvételt követő 14 napos időszak lejárta előtt történik
• olyan áruk vagy szolgáltatások szállítására, amelyek ára pénzügyi piac mozgásától függ, függetlenül az Eladó akaratától,
• a Vásárló kívánsága szerint vagy a számára történő változtatásra szánt áruk értékesítésére, valamint a gyorsan elavuló, fogyó termékekre,
• hang- és videofelvételek és számítógépes programok szállítására, amennyiben a Vásárló megsértette eredeti csomagolásukat,
• játék vagy sorsjátékból álló újságok, folyóiratok és magazinok szállítására.
A 634/1992 Sb. A fogyasztóvedelemről szóló törvény értelmében, vita esetén Vásárlónak joga van peren kívüli vitarendezésre, melynek részleteiről az alábbi oldalon tájékozódhat: https://www.soi.sk/
7) Szállítás és szállítási feltételek
Egyes küldemények több csomagba oszthatók. A postai szolgáltatások változatlanok maradnak.
A kézbesítésig nyomon követjük az összes csomagot, így megpróbáljuk megakadályozni a szállítással kapcsolatos esetleges problémákat.
A termék visszaküldés menete:
• Készítse elő a csomagot az alábbiak szerint. Ha már tudja, mikor és hol vehetjük át Öntől a visszaküldésre szánt csomagot, kérjük, értesítsen bennünket.
• A címünkre visszaküldeni szánt árucikkeket az alábbiakban ismertetett módon küldje el a kiválasztott fuvarozónak.
Termék csomagolása:
A csomagnak teljesnek kell lennie (beleértve a tartozékokat és az összes mellékelt dokumentumot), valamint olyan állapotban, ahogy azt a Vásárló átvette. Mellékeljen egy vásárlási bizonylatot (számlát) is. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy kartondobozt, úgy, hogy az eredeti csomag ne sérüljön a szállítás során. A csomagot ne küldje utánvéttel. Javasoljuk az áru biztosítását. Pénzét csak a bankszámlájára áll módunkban visszatéríteni (feltétlenül tüntesse fel), általában a szállítást követő 3 munkanapon belül. Termék visszaküldés esetén a szállítási költség levonásra kerül a termék árából (nem vonatkozik a reklamációra!).
8) Fizetési módok és árak
A fizetési módot a szállítási mód megadásánál lehet kiválasztani. Minden szállítási mód tartalmazza a fizetési módot is.
Utánvét – A terméket átvételekor Vásárló kifizeti az utánvétnek megfelelő összeget.
Bankkártya /ApplePay, GooglePay/
Valamennyi termék ára, beleértve az engedményes árakat is, további értesítésig vagy a készletek erejéig érvényes. Minden termék ára a megrendelés időpontjában végleges. A cég nem áfafizető.
9) Biztonság
Amikor bankkártyával fizet, nem kell aggódnia a visszaélések miatt. A kártyatársaságok által támogatott, bevált 3-D biztonságos fizetési átjárót (payment gateway) használjuk.
Minden belső információ (jelszó, név, művelet) titkosítva van. A sebesség növelése érdekében nem titkosítunk általános információkat (az egyes árucikkekre vonatkozó információkat).
10) Reklamáció
Amennyiben a tőlünk rendelt áru sérült vagy nem működik, a reklamációs eljárás szerint járjon el. A szerződéstől való elállás miatti termékvisszaküldésre vonatkozó információkat az Általános Szerződési Feltételek 6. pontja tartalmazza.
11) Reklamációs eljárás
Azon termékek esetében, amelyekre érvényesíteni lehet a reklamációt, a reklamációt közvetlenül a hiba észlelése után kell benyújtani, érthető és megfelelő dokumentumokkal alátámasztva, a hibát vagy a hiba keletkezésének helyét megjelölve.
Hogyan kell eljárni?
1. Reklamáció benyújtásakor két lehetőséggel élhet. Járjon el az alábbiak szerint: Küldje el a terméket a a következő címre: beardguru s. r. o., Sídlisko 163/45, 027 44 Tvrdošín, Szlovákia. A szállítási költség az Eladót terheli. Amint tudja hol és mikor vehető át Öntől a csomag, vegye fel velünk a kapcsolatot. A csomagnak teljesnek kell lennie (beleértve a tartozékokat és az összes mellékelt dokumentumot), valamint olyan állapotban, ahogy az a Vásárló átvette. Mellékeljen egy vásárlási bizonylatot (számlát) is. Kérjük, mindig használjon csomagolópapírt vagy kartondobozt, úgy, hogy az eredeti csomag ne sérüljön a szállítás során. A csomagot ne küldje utánvéttel. Javasoljuk az áru biztosítását.
2. A termék átvétele után haladéktalanul jelentse reklamációját.
3. A terméket a szállításnak megfelelően kell csomagolni, hogy ne okozzon további károkat.
4. A hibás vagy sérült terméket kicseréljük, vagy visszatérítjük a vételárat.
5. A termékhez mellékeljen minden tartozékot és dokumentumot, amely az átvételkor is rendelkezésre állt, így például a mintát, számlát, garancialapot stb.
6. Az eladó nem vállal felelősséget a termék működésébõl eredõ károkért, a funkcionális tulajdonságokért és a termékek helytelen használatából eredõ károkért, valamint a külsõ események és a helytelen használat által okozott károkért. E származási hibákra a garancia nem vonatkozik.
7. Egészségügyi okokból csak a megfelelően tiszta terméket áll módunkban visszavenni.
8. Amennyiben a gyártó hosszabb garanciát vállal, az a termékkatalógusban szerepel.
9. Visszautasított reklamációigények esetén a díjak és a kezelési költségek felszámíthatók.
10. E-mailben vagy SMS-ben értesítést kap a reklamáció elbírálásáról. A megrendelés kézbesítéséhez hasonlóan értesítjük a csomagküldésről és a szállítás idejéről.
Köszönjük, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket.
BEARDGURU
Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének dátuma: 2023.01.01
Vásárlói információ: ÁSZF változásakor azt az ÁSZF-t kell érvényesnek tekinteni, amely a vásárlás időpontjában érvényes volt.

 

bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát

Követőbeállításaid

Sütiket és hasonló módszereket használunk az látogatók azonosításához és preferenciáik megjegyzéséhez. Ezeket szintén alkalmazzuk hirdetési kampány hatékonyságának mérésére, hirdetések célzására és az oldal forgalmának elemzésére. További információért, beleértve ezek kikapcsolásának módját, tekintse meg Sütikezelési irányelveinket.

A 'Elfogadás' gomb megnyomásával beleegyezik ezeknek a módszereknek az alkalmazásába részünkről és harmadik felektől. Bármikor megváltoztathatja nyomkövető beállításait a Sütikezelési irányelveink megtekintésével.

Adatfeldolgozási alapelveket

Részletek megjelenítése

bejelentkezés

Elfelejtette a jelszavát

A termék a kosárba került
Folytassa a vásárlást Rendelni